وشەیەک بنوسە بۆ گەران .

وێب تیڤی ژیان؛ نوێترین بڕگەوبابەتی کۆمەڵایەتی وتەندروستی وهەمەڕەنگ لە بەرنامەی بەیانیانی ژیان


ژیان:

بەیانیتان باش تەرزە عەباسی تان لەگەڵدایە بۆ پێشکەشکردنی نوێترین بڕگەوبابەتی کۆمەڵایەتی وتەندروستی وهەمەڕەنگ لە بەرنامەی بەیانیانی ژیان