وشەیەک بنوسە بۆ گەران .

خەڵات ببەرەوە لە ویب تیڤی ژیانەوە


ژیان:

 

لەگەڵ شنۆ عمر ڕۆژانە بەشداری بەرنامەی خەڵاتی ژیان یان بکەو ببە بەبراوەی خەڵاتێک.