وێب تیڤی ژیان؛ نوێترین بڕگەوبابەتی کۆمەڵایەتی وتەندروستی و هەمەرەنگ لەبەرنامەی بەیانیانی ژیان


ژیان:

بەیانیتان باش
تەرزە عەباسی تان لەگەڵدایە بۆ پێشکەشکردنی نوێترین بڕگەوبابەتی کۆمەڵایەتی وتەندروستی و هەمەرەنگ لەبەرنامەی بەیانیانی ژیان

"