وێب تیڤی ژیان؛ یەکەم ئایەتی قورئانی پیرۆز چی بوو؟


ژیان:

 بەرنامەی خەڵاتی ژیان لەگەڵ نیان 

پرسیاری ئەمشەوی خەڵاتی ژیان :

یەکەم ئایەتی قورئانی پیرۆز چی بوو؟

بۆ بەشداری لە بەرنامەی خەڵاتی ژیان پەیوەندی بەم ژمارە تەلەفونەوە بکەن 0533203930


بەرنامەی خەڵاتی ژیان لەگەڵ نیان 
پرسیاری ئەمشەوی خەڵاتی ژیان :
یەکەم ئایەتی قورئانی پیرۆز چی بوو؟
بۆ بەشداری لە بەرنامەی خەڵاتی ژیان پەیوەندی بەم ژمارە تەلەفونەوە بکەن 0533203930
"