رازاندنەوەی كۆڵانەكان بە گوڵ و گوڵزار


ژیان:
هاووڵاتیان جگە لەرازاندنەوەی ماڵەكانیان، بۆ بەسەربردنی كاتێكی ئارام لەدیار گوڵ و نەمامەكانیان، لەكۆڵانەكان گوڵ و نەمام دەنێژن.