وێب تیڤی ژیان؛ نەسیمی ژیان


ژیان:

نەسیمی ژیانی ئەمرۆ
لەگەڵ نیان و تەرزە
مەتەڵی ئەمرۆ
وەڵام بدەرەوە ناوت دەچێتە تیروپشکەوە
(لەمێژەوە، لەپێشەوە، بەبەرگی حەوت دەروێشەوە؟)

رۆژانە کاتژمێر١٠ پەخش دەکرێت
بەکۆمەڵێك برگەو بابەتی جۆراو جۆر

"