وێب تیڤی ژیان؛ نەسیمی ژیان


ژیان:

نەسیمی ژیان
لەگەڵ نیان محمد
مەتەڵی ئەمرۆ
وەڵام بدەرەوە ناوت دەچێتە تیروپشکەوە
(هەتا بیبڕی درێژ دەبێت؟)

رۆژانە کاتژمێر١٠ پەخش دەکرێت
بەکۆمەڵێك برگەو بابەتی جۆراو جۆر

"