وێب تیڤی ژیان؛ نەسیمی ژیان


ژیان؛ 

نەسیمی ژیان
لەگەڵ نیان محمد و تەرزە عەباسی
بە میوان داری دکتۆرە گێلاس
ئەرکی دایك وباوك بەرامبەر خوێندکار بۆ خوێندنی ساڵی تازە

رۆژانە کاتژمێر١٠ پەخش دەکرێت
بەکۆمەڵێك برگەو بابەتی جۆراو جۆر

"