وێب تیڤی ژیان؛ ئەفلان کارتۆنى بابە سەنفور ساڵى چەند بەرهەمهێنرا؟


ژیان:

ئەفلان کارتۆنى بابە سەنفور ساڵى چەند بەرهەمهێنرا؟

وەڵامى ئەم پرسیارە بدەرەوە و خەڵاتى ژیان بۆ خۆت بەدەستبهێنە کە پێکهاتووە لەچەندین خەڵاتى جۆراوجۆر
بۆپەیوەندى بە بەرنامەى #خەڵاتى_ژیان پەیوەندى بە ژمارە تەلەفۆنى ٠٥٣٣٢٠٣٩٣٠

"