وێب تیڤی ژیان؛ دوورترین هەسارە لەخۆرەوە ناوى چیە؟


ژیان:

دوورترین هەسارە لەخۆرەوە ناوى چیە؟
وەڵامى ئەم پرسیارە بدەرەوە و خەڵاتى ژیان بۆ خۆت بەدەستبهێنە کە پێکهاتووە لەچەندین خەڵاتى جۆراوجۆر
بۆپەیوەندى بە بەرنامەى #خەڵاتى_ژیان پەیوەندى بە ژمارە تەلەفۆنى ٠٥٣٣٢٠٣٩٣٠

"