وێب تیڤی ژیان؛ ئاژەڵی نەتەوەیی هندستان چیە؟


ژیان:

ئاژەڵی نەتەوەیی هندستان چیە؟
وەڵامى ئەم پرسیارە بدەرەوە و خەڵاتى ژیان بۆ خۆت بەدەستبهێنە کە پێکهاتووە لەچەندین خەڵاتى جۆراوجۆر
بۆپەیوەندى بە بەرنامەى #خەڵاتى_ژیان پەیوەندى بە ژمارە تەلەفۆنى ٠٥٣٣٢٠٣٩٣٠

"