وێب تیڤی ژیان؛ نەسیمی ژیان


ژیان:

نەسیمی ژیان
لەگەڵ نیان محمد و تەرزە عەباسی
مەتەڵی ئەمرۆ
وەڵام بدەرەوە ناوت دەچێتە تیروپشکەوە

شارەکەمان بێماڵە
دەریاکەشمان بێ ئاوە
شاخیشمان تەختی ئەوە

رۆژانە کاتژمێر١٠ پەخش دەکرێت
بەکۆمەڵێك برگەو بابەتی جۆراو جۆر

"